دوشنبه , 28 خرداد 1397

نوشتهای تازه

نظام پوسیده قضائی “درویش کش” در باتلاق نفرت خیزی فرو رفته که خشم عصیانی افکارعمومی داخلی و بین المللی برآن خروارخروار لجن میغلطاند!

صورت “دیوهای درویش کشِ داعشی” چنان کراهتی دارد که نه به “هفت آب” و نه “به صد آتش”  نمیتوان آن را تطهیر کرد و از چنگ قضاوت بیرحمانه افکار عمومی و وجدان اکثریت بیدار مردم شریف در داخل و خارج کشور نجات داد! هر دست و پای مذبوحانه ای که بوقهای پروپاگاندای نظام پوسیده قضائی “درویش کُش داعشی” برای توجیه …

بیشتر بخوانید »

نظام پوسیده قضایی در تنگنای قضاوت افکار عمومی در مورد به شهادت رساندن ناجوانمردانه یک بیگناه آرمانگرا به نام شهیدقهرمان درویش محمدیاورثلاث! میکوشد با وسهء پروپاگاندای سایتهای بوقچی امثال “تسنیم” چهره کریه خود را موجه نماید!!

نظام قضائی تکفیریِ “درویش کُش” رویِ دست تروریستهای “داعش” زده ورکورددار مظلوم کشی شده است! دستگاه پروپاگاندای اطلاعات “سپاه/ بسیج” در برابر سیل افکار عمومی و موج عظیم قضاوت افکارعمومی و انزجار وجدان بیدار هموطنان شریف و افکار عمومی بین المللی به عجز و زبونی افتاده و درصدد توجیه جنایت صورت گرفته در به خاک افکندن سرو بلندقامت شهید قهرمان …

بیشتر بخوانید »

عبدالله گنجی – از افسران قرارگاه به اصطلاح پدافندی جنگ نرم اتاق خالی از فکر بخش پروپاگاندای “اطلاعات سپاه پاسداران” عجز و زبونی سپاه پاسداران را در برابر خشم عصیانی افکارعمومی از خون به ناحق ریخته شهید گلگون کفن درویش محمدیاور ثلاث بر دایره ریخت و اعترافی زبونانه کرد!

عبدالله گنجی مدیرمسئول سایت موسوم به “جوان” – از رسانه های پوششی اطلاعات سپاه پاسداران – یکی از نوچه ها و دست پرورده های پاسدار دروغپراکن موسوم به یدالله جوانی بنیانگذار رسانه موسوم به “جوان” میباشد. اصحاب این رسانه از دیرباز برعلیه مکتب درویشی و دراویش گنابادی خوابهای سیاهی دیده و طرحهای تباهی ریخته بودند. نخستین بار سایت “جوان” در …

بیشتر بخوانید »

پیام دکتر سید مصطفی آزمایش به مناسبت شهادت حلاج زمان، درویش محمد یاور ثلاث

  ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون… شهید قهرمان، جوانمرد سرافرازدرویش محمد یاور ثلاث مردانه تا پای جان بر سرمواضع توحیدی و معنوی خود ایستاد ، و در بیدادگاه مدیریت شده توسط “داعشی کیشان ضددرویش” از بیگناهی خویش و شوقش به عروج سخن گفت و سرانجام نیز ایستاده به اوج فلک پرکشید. کدام دانه …

بیشتر بخوانید »

چگونگی پوشش خبر جنایت تکفیریهای “داعشی ضددرویش” در به شهادت رساندن درویش قهرمان محمدیاور ثلاث! در رسانه های زنجیره ای امروز صبح تهران!

طرح شیطانی درویش ستیزی که توسط داعشهای تکفیری بیوطن درویش ستیز طراحی شده بود امروز دومین شهید گلگون کفن را رهسپار ملکوت اعلی نمود! پوشش خبری این جنایت شوم در سایتهای پوششی زنجیره ای انعکاس گسترده ای داشت. سایت موسوم به مشرق نیوز وابسته به بخش پروپاگاندای اطلاعات سپاه  پاسداران در این مورد گزارش صددرصد وارونه و عاری از حقیقت …

بیشتر بخوانید »