پنجشنبه , ۲۹ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » Tag Archives: اداره ادیان و فرق

Tag Archives: اداره ادیان و فرق

کارنوال جاسوسهای نفوذی در قرارگاه ثارالله و اداره تکفیری ادیان و فرق، بر علیه علیرضا آوایی

جاسوسهای منحوس نفوذی در قرارگاه ثارالله و اداره تکفیری ادیان و فرق، در مُلک غصب شده خراسان رضوی، برعلیه میراث معنوی آیت الله سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به “صوفی الهندی”توطئه چینی میکنند. بوقچیهای تکفیری مرکز حق ستیزی بلادخودمختار خراسان- تحت حاکمیت احمدعلم الهدای هارون الرشیدی–  با همدستی دایرهء خبیث و همکیش با ابلیسِ تکفیری موسوم به اداره ادیان …

بیشتر بخوانید »

همایش “لچک به سرهای عربده زن” موسوم به “مداحان خواهر سراسر کشور”, در راستای خط «خمینی زدایی»

لشگرکشی خمینی ستیزان برای امحاء میراث آیت الله سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی به بهانه جعلی و شیادانه مبارزه با “عرفانهای نوظهور” توسط تکفیری های فرق و ادیانی جورواجور! ورشکستگانِ دوایرِ امنیتیِ تکفیریِ وابستهء به “اطلاعات سپاه پاسداران و بسیج”، مرکز بوق و شیپور پروپاگاندایِ خمینی زدا موسوم به  “سازمان تبلیغات ضد اسلامی”، و مرکز موسوم به …

بیشتر بخوانید »

بازهم زوزهء گرگهای تکفیری و عوعوی سگهای زنجیری استکبار کمونیستی از سایت «فرقه نیوز» برعلیه میراث آیت الله العظمی سیدروح الله خمینی

سایت تکفیری موسوم به فرقه نیوز متعلق به دربارِ بازماندگان تکفیریِ هارون الرشید حرام لقمه در ولایت خودمختارِ خراسان یعنی ابراهیم رئیسی، اززبان کمونیستهایِ استالینیستی خزیده در زیر عبا و عمامه و ریش با عناوین قلابی “استاد حوزهء جهل و دانشگاه تقلبی”، و “خط امامیهای پیرو سعید امامی استالینیست تکفیری”  اسلام نابِ معرفی شده توسطِ آیت الله العظمی سیدروح الله …

بیشتر بخوانید »

“فرقه نیوز” ، به بهانه جانبداری از “اهل حق” بار دیگر باطن خبیث و صوفی ستیز خود را آشکار کرد!

سایت تکفیری فرقه ساز و پشت هم انداز موسوم به “فرقه نیوز” متعلق به بارگاه هارون الرشید خلیفه عباسی غاصب در استان خراسان، به بهانه جانبداری از دراویش “اهل حق” بار دیگر باطن خبیث و صوفی ستیز خود را آشکار کرد! سلسله علّیه علویه رضویه نعمت اللهیه گنابادی تنها سلسله ای است که در فرمان کتبی و حکم حکومتی آیت …

بیشتر بخوانید »

پایگاه های تخریبی در خراسان، تهران و قم بر علیه تصوف و عرفان اسلامی به توطئه چینی سرگرمند!

به موازات پایگاه تکفیری موسوم به “فرقه نیوز” در ولایت خودمختار خراسان در ید تصرف غاصبانه بازماندگان هارون الرشید عباسی، پایگاه های تخریبی نیز در تهران و قم بر علیه تصوف و عرفان اسلامی به توطئه چینی سرگرمند! دشمنان تکفیری تصوف و عرفان اسلامی کمربه کین آیت الله سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به “هندی” بسته اند و برای …

بیشتر بخوانید »

بی ادبی حقارت بار مزدوران تکفیری حسین طائب مفسد به بزرگان فقر و تصوف و عرفان اسلامی

ماموران تکفیری حسین طائب که در محفل شیطان پرستهای خمینی ستیز با همدستی جاسوس های منحوس و نفوذی های مایوس – که بیرق داس و چکش کمونیستهای روس را بالای منبرهایشان آویخته و بر پیشانی عمامه هایشان دوخته اند- در راه مبارزهء مجدانه با اسلام ناب و تشیع راستین علوی و مکتب فقر و درویشی و طریقت تصوف و عرفان …

بیشتر بخوانید »

بیچاره این اسلام ستیزانی که در بستر خمینی زدایی میخواهند با”سفینة البحار” به ماهیگیری در “مرداب خرافات” بروند!!

شاگردان لواطکارِ تکفیری مکتب شیطان  پرستی و دم و دنبالچه های سعید امامی که مجمع تکفیری های جیره خوار حسین طائب و گردآمده در اداره تکفیری فرق و ادیان خراسان هستند، دست از دشمنی با میراث آیت الله العظمی خمینی بر نمیدارند و هرروز سندجدیدی از خباثت ذاتی خود برعلیه طریقت درخشان فقرو درویشی و تصوف و عرفان اسلامی رو …

بیشتر بخوانید »

اباطیل نویسان تکفیری گلخن “اداره تکفیری فرق و ادیان در قم” اراجیف ناشی از بخارمعده خود را در کنار منقل و وافور، قَلَمی میکنند!

خرِ این بیچاره های تکفیری در قضیه کلاغ و  افشای جادوگران قبایل ماقبل تاریخ در لای و گِل و لجن پاگیرشده است. به همین دلیل هم بر اساس “ان انکرالاصوات لصوت الحمیر” به افسانه بافیهای بیسروته تکفیریِ مالیخولیایی روی می آورند!! این مهملات و خزعبلات منتشره در سایتهای ورشکسته تکفیری امثال “ادیان نت” وابسته به اداره تکفیری فرق و ادیان …

بیشتر بخوانید »

دروغهای ناجوانمردانهء جاسوسهای منحوسی که بیرق روس را بر سردر مسجد و منبر آویزان کرده و برای خمینی زدایی هرگونه دست و پای مذبوحانه ای میزنند!

اراجیف مندرجه در سایت تکفیری موسوم به “فرقه نیوز” به قلم حسین طائب مفلوک – البته بدون امضاء و بصورت گمنام- ارزش پاسخ دادن ندارد. بخارمعده یک بنگی است که بجای فکر در فضای زیرجمجمه اش در دوار است، و چنین ترشحات فرقه گرایانه و تفرقه انگیز تکفیری به ظهور میرساند. برای ثبت در تاریخ درج میشود:   به گزارش …

بیشتر بخوانید »

جاسوسهای منحوس استعمار روس، در قرارگاه کذائی ثارالله و در اداره تکفیری فرق و ادیان و در مراکز بدنام سازمان تبلیغات ضد اسلامی، هر اباطیلی که به قلم کثیفشان میرسد را روی دایره میریزند، تا با فرافکنی فرار به جلو کنند و کثافت اعمالشان را از نظاره انظار دور نگاه دارند

خمینی ستیزها در حضیض فرافکنی های مشمئز کننده افتاده اند!! جاسوسهای تکفیری منحوس جیره خوار روس، ، در اداره تکفیری فرق و ادیان و قرارگاه کذائی ثارالله، برای کتمان دریوزگی از سفره روسها، و برای عادیسازی آویختن بیرق روسها برسر در بیوت عنکبوتی خویش، میکوشند تا واژه “جاسوس” را به عنوان برچسبی زنگ زده به دیگران بچسبانند! اما زهی خیال …

بیشتر بخوانید »