شنبه , ۵ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » فرق و ادیان » ادامه ادعاهای بیسروته “ساس” سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برعلیه کمپین دادخواهی نور علی تابنده!

ادامه ادعاهای بیسروته “ساس” سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برعلیه کمپین دادخواهی نور علی تابنده!

سازمان اطلاعات سپاه و اداره ادیان و فرق و سازمان تبلیغات اسلامی یک صدا برعلیه کمپین دادخواهی موضع گرفته و مدعی شده اند که “کمپین دادخواهی نور علی تابنده” ، با هدف “توهین و جسارت و اتهام زنی به بزرگان دراویش گنابادی!” فعالیت میکند!
فرقه نیوز ارگان وابسته به “ساس” مینویسد: به راستی هدف سرکردگان این کمپین چیست؟ چرا این اتهامات سنگین را به بزرگان دراویش وارد می سازند؟!
 به گزارش فرقه نیوز
رهبران خارج نشین کمپین دادخواهی نور علی تابنده و حامیان آنها مانند محمد اسماعیل صلاحی قطب خودخوانده دراویش این  روزها بدترین توهین ها و اتهامات را نسبت به قطب دراویش گنابادی و بزرگان سلسله و نمایندگان دراویش مطرح می کنند.به راستی هدف سرکردگان این  کمپین چیست؟ چرا این اتهامات سنگین را به بزرگان دراویش وارد می سازند؟!از دیگر سو علت سکوت بزرگان دراویش در برابر این توهین ها و اتهامات چیست؟!