سه شنبه , ۴ مهر ۱۴۰۲
صفحه اول » فرق و ادیان » ادعای دروغ رسانه های “اداره فرق و ادیان دایره سازمان اطلاعات سپاه پاسداران” در نفی واقعیت حصر با مروری بر برگزاری آزادانه مراسم و جلسات نور علی تابنده در بیدخت گناباد!

ادعای دروغ رسانه های “اداره فرق و ادیان دایره سازمان اطلاعات سپاه پاسداران” در نفی واقعیت حصر با مروری بر برگزاری آزادانه مراسم و جلسات نور علی تابنده در بیدخت گناباد!

خبرگزاری دروغپرداز موسوم به فرقه نیوز با آه و فغان نسبت به برگزاری موفقیت آمیز مردمی مشهور به “کمپین دادخواهی دکترنورعلی تابنده” و حمایت بینظیر مردم ایران و جهان از آن، در آخرین پست خوددر سایت فرقه نیوز نوشت:

ادعای دروغ حصر با مرور ی بر برگزاری آزادانه مراسم و جلسات نور علی تابنده در بیدخت گناباد!
متاسفانه این روزها دوباره برخی از دراویش تندرو و افراطی سعی دارند با شعار کمپین دادخواهی نورعلی تابنده سناریو ها و اهداف خود را پیاده نمایند.
دشمنان نظام اسلامی همواره سعی دارند با دروغگویی و شبهه پراکنی  به تخریب نظام اسلامی بپردازند.در موضوع نور علی تابنده نیز علی رغم برگزاری  دیدارها و جلسات توسط وی اما برخی از دراویش افراطی و تندرو سعی می نمودند تا  با مطرح کردن ادعای حصر تابنده بار دیگر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را  به عدم رعایت حقوق اقلیت ها متهم نمایند.برای نمونه مروری بر سفر آخر تابنده به بیدخت گناباد و برگزاری جلسات متعدد وی در جمع پیروانش و سخنرانی های متعدد قطب دراویش نشان داد که نه تنها حصری در کار نبوده است؛ بلکه همکاری های مناسبی از طرف نظام اسلامی با ایشان و پیروانشان صورت گرفته است.متاسفانه این روزها دوباره برخی از دراویش تندرو  و افراطی سعی دارند با شعار کمپین دادخواهی نورعلی تابنده سناریو ها و اهداف خود را پیاده نمایند.