بازداشت یک پژوهشگر ایرانی-فرانسوی؛ سخنگوی دولت ایران: نمی‌دانم کار کیست