سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » وقوع انفجار در موسسه جرم شناسی پلیس در بروکسل

وقوع انفجار در موسسه جرم شناسی پلیس در بروکسل

یک خودرو  ناشناس با گذشتن از سه حصار حفاظت شده پلیس، وارد پارکینگ موسسه جرم‌شناسی  وابسته به اداره مرکز ی پلیس  درحومه شمالی بروکسل شد و سرنشینان آن، بمبی را نزدیک آزمایشگاه های پلیس در این مرکز کارگذاشتند. تصاویر منتشر شده در فضای سایبری نشان میدهد که در اثر افنجار این بمب در ساعت دو و نیم بامداد، شعله های آتش همراه با دود فضای منطقه آکنده شده.انفجار این بمب تلفاتی نداشته چون در زمان انفجار موسسه خالی بوده است.