سه شنبه , ۲۷ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » Tag Archives: مفتی عربستان سعودی

Tag Archives: مفتی عربستان سعودی

مفتی عربستان سعودی حاکیمت ایران را رافضی و مجوس و از نواده های آتش پرست غیرمسلمان دانست! اما چرا؟!

چراعربستان سعودی حاکمیت ایران را نامسلمان خواند؟ سندی در دست است که عبدالوهاب درآن قیدکرده که اگر مکه – مدینه را ازتصرف عثمانیان خارج کند، اداره آن دو شهرمهم را به اختیار عموم مسلمانان قرارخواهد داد. اما از نمایندگان حاکمیت ایران دعوتی برای شرکت و مشارکت در مدیریت این دوشهر نمیشود، چون آنهارا اصولا مسلمان نمیدانند! آخوند محسن اراکی دبیر …

بیشتر بخوانید »