جمعه , ۱۲ آذر ۱۴۰۰
صفحه اول » Tag Archives: فتو نیوز (page 2)

Tag Archives: فتو نیوز

الصاق گفته های مقامات داخلی و خارجی به تصویرآنها

با «فوتو نیوز» تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.

بیشتر بخوانید »

با «فوتونیوز»، تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر

  با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی بیان میشود

بیشتر بخوانید »

با فوتونیوز تابناک

  کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.

بیشتر بخوانید »

تصاویر با شما سخن می گویند

تصاویر با شما سخن می گویند.

بیشتر بخوانید »

تصاویر با شما سخن می گویند

تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ با «فوتو نیوز» تابناک، . کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.

بیشتر بخوانید »

تصاویر با شما سخن می گویند

با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان، الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.  

بیشتر بخوانید »