یکشنبه , ۱ خرداد ۱۴۰۱
صفحه اول » Tag Archives: سیداحمد_فردید_مهینی_یزدی

Tag Archives: سیداحمد_فردید_مهینی_یزدی

فلسفۀ فردیدزدگان ؛ موعودگرایی یا موهوم گرایی ؟

این مجموعه مقالات نه سال پیش منتشر شده است. در اینجا فقط به بازنشر آن می پردازیم.   سیداحمد فردید مهینی یزدی : «امام خمینی از نوادر تاریخ بود که با انقلاب اسلامی نخستین تزلزل را در بنیان غربزدگی ایجاد کرد اما این بحران همچنان ادامه دارد. از این رو مبارزه بیسابقه با غربزدگی باید تا ظهور مهدی موعود که …

بیشتر بخوانید »

 کامفراص و مهدویت گرایی فردیدی

این مجموعه مقالات نه سال پیش منتشر شده است.  در اینجا فقط به بازنشر آن می پردازیم، بسیاری از منابعی که به آنها ارجاع داده شده ، اکنون بر روی سایت های فرارو و غیره موجود نیستند.  به شرح توضیحی که در گفتارهای آتی خواهیم دید سید احمد فردید مهینی یزدی  نخستین کسی بود که در ایران واژه غربزدگی را …

بیشتر بخوانید »

 پیروان فرقۀ مطلقیه ، “کام فراص”ها هستند نه حجتیه ایها

این مجموعه مقالات نه سال پیش منتشر شده است، در اینجا تنها به بازنشر آن اکتفا می کنیم.  سایۀ سیاه سیّد احمد فردید مَهینی یزدی و کانون مرموز “کام فراص” بر تاریکخانۀ اشباح کیهان ؛ کیهان یک نشریۀ عادّی نیست ، پایگاه دسیسه چینی است؛ قسمت بزرگی از حوادث خوف انگیز که ایرانِ مصیبت زده شاهد آن بوده در سالهای بعد …

بیشتر بخوانید »

نقدی بر آراء و نظرات سیّد احمد فردید مَهینی یزدی ؛ قسمت سوم

سمت راست : سیّد احمد فردید مَهینی یزدی سمت چپ : مارتین هایدگر

این مجموعه متعلق به نه سال پیش است. دکتر سیدمصطفی آزمایش در این مجموعه گفتارها به بررسی و واکاوی آراء و نظرات سیداحمد فردید مهینی یزدی می پردازند.  در همین رابطه بیشتر بخوانیم :  نقدی بر آراء و نظرات سیّد احمد فردید مَهینی یزدی ؛ قسمت اوّل نقدی بر آراء و نظرات سیّد احمد فردید مَهینی یزدی ؛ قسمت دوّم …

بیشتر بخوانید »

نقدی بر آراء و نظرات سیّد احمد فردید مَهینی یزدی ؛ قسمت دوّم

این مجموعه متعلق به نه سال پیش است. دکتر سیدمصطفی آزمایش در این مجموعه گفتارها به بررسی و واکاوی آراء و نظرات سیداحمد فردید مهینی یزدی می پردازند.  در همین رابطه بیشتر بخوانیم :  نقدی بر آراء و نظرات سیّد احمد فردید مَهینی یزدی ؛ قسمت اوّل اخیرا سلسله مقالاتی با عنوان «ماجراهای دین و فلسفه»  به قلم یاسر میردامادی …

بیشتر بخوانید »

نقدی بر آراء و نظرات سیّد احمد فردید مَهینی یزدی ؛ قسمت اوّل

سیّد احمد فردید مَهینی یزدی

این مجموعه متعلق به نه سال پیش است. دکتر سیدمصطفی آزمایش در این مجموعه گفتارها به بررسی و واکاوی آراء و نظرات سیداحمد فردید مهینی یزدی می پردازند.  اخیرا سلسله مقالاتی با عنوان «ماجراهای دین و فلسفه»  به قلم یاسر میردامادی پژوهشگر دینی در بی بی سی فارسی منتشر شده است؛ نگارنده قسمت پنجم این مجموعه را به سید احمد …

بیشتر بخوانید »