جمعه , ۱۵ مهر ۱۴۰۱
صفحه اول » Tag Archives: انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران (page 6)

Tag Archives: انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

یک هفته با حقوق بشر، اخبار هفته اول خرداد مــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در  ایران؛ اخبار هفته اول خردادماه ۱۳۹۵ خورشیدی

بیشتر بخوانید »

گزارش اعتصاب غذا و آخرین وضعیت مهندس حشمت الله طبرزدی به نمایندگان پارلمان اروپا

دیدار اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران با نمایندگان پارلمان اروپا در ارتباط با وضعیت مهندس حشمت الله طبرزدی

بیشتر بخوانید »

یک هفته با حقوق بشر؛ اخبار هفته چهارم اردیبهشت مــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در  ایران؛ اخبار هفته چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ خورشیدی

بیشتر بخوانید »

یک هفته با حقوق بشر؛ اخبار هفته سوم اردیبهشت مــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در  ایران؛ اخبار هفته سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ خورشیدی

بیشتر بخوانید »

یک هفته با حقوق بشر؛ اخبار هفته دوم اردیبهشت مــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در  ایران؛ اخبار هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ خورشیدی

بیشتر بخوانید »

یک هفته با حقوق بشر؛ اخبار تکمیلی هفته چهارم فروردین مــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در  ایران؛ اخبار تکمیلی هفته چهارم فروردین ماه ۱۳۹۵ خورشیدی

بیشتر بخوانید »

یک هفته با حقوق بشر؛ اخبار هفته چهارم فروردین ماه ۱۳۹۵ خورشیدی

گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در  ایران؛ هفته چهارم فروردین ماه ۱۳۹۵ خورشیدی

بیشتر بخوانید »