جمعه , ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
صفحه اول » Tag Archives: اسلام کاظمیه

Tag Archives: اسلام کاظمیه

“اسلام کاظمیه” می آمد و کناردکترامینی مینشست وخاطراتی راکه او دیکته میکرد مینوشت

این “خاطرات” در کیهان لندن  منتشر میشد. البته “اسلام کاظمیه” گاهی هم مطالبی را به تشخیص خودش در حین نوشتن کم و زیاد میکرد.به همین دلیل آن خاطرات منسوب به دکترعلی امینی منتشره شده درکیهان  خیلی اصالت ندارد. خوانشي انتقادي از زندگي و زمانه دكتر ‌‌علي اميني درگفت وگوي «جوان» با دكتر‌ ايرج اميني – بخش نخست مصاحبه کننده و …

بیشتر بخوانید »