سه شنبه , 30 بهمن 1397
صفحه اول » حقوق بشر » همزمان با بازی ایران-پرتغال؛ حمله ماموران امنیتی به خانه کاووس سیدامامی

همزمان با بازی ایران-پرتغال؛ حمله ماموران امنیتی به خانه کاووس سیدامامی

حمله مامورین امنیتی به منزل کاووس سیدامامی همزمان با بازی ایران-پرتغال

همزمان با بازی ایران-پرتغال منزل کاووس سید امامی از طرف مأمورین قوه قضاییه مورد حمله قرار گرفت و تعداد زیادی از وسائل خانواده سیدامامی توسط مأمورین مصادره شد و مأمورین وسائل را در چند جعبه از خانه خارج کردند. در حال حاضر مأمورین به خودروها اجازه عبور از کوچه منزل سیدامامی را نمی‌دهند. صبح امروز مریم ممبینی همسر کاووس سیدامامی چهار ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. در چند ماه اخیر خانم ممبینی به دلیل استرس بارها بستری شده‌اند.