پنجشنبه , 31 خرداد 1397
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » تحریمهای «نقض گسترده و مستمرحقوق بشر توسط نظام حاکم بر ایران» به میادین ورزشی هم رسید

تحریمهای «نقض گسترده و مستمرحقوق بشر توسط نظام حاکم بر ایران» به میادین ورزشی هم رسید

درمسابقات کشتی نوجوانان جهان کشتی‌گیران کلمبیا و مکزیک از مصاف با نمایندگان ایران خودداری کردند و علت آن راعدم رعایت حقوق بشر و مداخله درامور دیگر کشورها وحمایت از تروریسم توسط نظام حاکم بر ایران اعلام کردند.