چهارشنبه , ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دکتر حسن روحانی: قوه قضاییه باید بیلانی از عملکرد خود را به مردم ارائه دهد

دکتر حسن روحانی: قوه قضاییه باید بیلانی از عملکرد خود را به مردم ارائه دهد

دکتر حسن روحانی که به استان کردستان سفر کرده بود، در سخنانی صریح از عملکرد بسیار ضعیف قوه قضائیه و بازداشتهای فله ای و سلیقه ای مردم و فعالان انتقاد کرد و گفت، در سال آینده قوه قضاییه و نهادهای امنیتی باید بیشتر در کنار دولت باشند، تا امکان ورود سرمایه به کشور میسر شود.

حسن روحانی گفت ما با هزار تلاش و برنامه یک سرمایه گذار را تشویق می کنیم که در کشور سرمایه گذاری کند، آنگاه شخصی هوس میکند که او را احضار کند !
رئیس جمهور گفت قوه قضائیه باید امسال به میدان بیاید و به مردم آماری از بیلان کاری خود ارائه دهد.
دکتر حسن روحانی در حالی این سخنان را در ارتباط با قوه قضائیه مطرح کرد که ریاست این قوه با گذشت بیش از چند ماه از «افشاء حسابهای شخصی اش و برداشت سود سالیانه ۲۵۰ میلیارد تومان»، نه تنها جوابی به مردم و نماینگان آنها در مجلس نداد بلکه طلبکارانه بصورت مافیایی عمل کرد، و با سوء استفاده از قدرت و جایگاه خود شبانه اقدام به دزدیدن نماینده معترض مجلس، «دکتر محمود صادقی» کرد که البته با واکنش سریع مردم این اقدام ناموفق ماند، و در مرحله بعدی حکم ۶ ماه زندان برای خانم فائزه هاشمی رفسنجانی به اتهام اظهار نظر در ارتباط با حسابهای شخصی اش صادرکرده است.

متاسفانه با توجه به رفتار قوه قضائیه به سادگی در می یابیم که این قوه به ابزاری در دست سپاه برای سرکوب مردم تبدیل شده است.
قوه قضاییه و ریاست آن که در میان مردم ایران با نام «صادق سارق» معروف شده، همان نمک گندیده و فاسدی است که سال گذشته رئیس جمهور به آن اشاره کرد.