چهارشنبه , ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » چهره های کلیدی اتاق خالی از فکر افسران جنگ نرم سپاه پاسداران/

چهره های کلیدی اتاق خالی از فکر افسران جنگ نرم سپاه پاسداران/

این افرادی که با هم دریک اتاق لمیده اند عبارتند از:

سعید قاسمی، حسن عباسی، علیرضا پناهیان، حمید رسایی!

نشسته اند که تصمیم بگیرند ولی هنوز نتوانسته اند تصمیم بگیرند که چگونه باید چه تصمیماتی را بگیرند!!