پنجشنبه , ۳۰ دی ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » تا به امروز در پایتخت ۵۰ الی ۶۰ نفر را در راستای آتش سوزی‌های اخیر دستگیر کرده‌ایم/

تا به امروز در پایتخت ۵۰ الی ۶۰ نفر را در راستای آتش سوزی‌های اخیر دستگیر کرده‌ایم/

اظهار نظر سردار پپاسدار “هداوند” جانشین رئیس پلیس تهران  درباره این آتش سوزی ها :«اینکه گفته می‌شود افرادی در ارتباط با عمدی بودن آتش سوزی‌ها دستگیرشده اند، حرف درستی است اما باید ببینیم عمدی بودن چه چیزی تلقی می‌شود. به عنوان مثال کشاورزی خواسته برای کاشتن دوباره محصول زمینش را آتش بزند تا علف‌های هرز از بین برود اما به یک باره کل زمین آتش گرفته و سبب آتش سوزی شده است یا معتادی در یکی از جنگل‌ها و بوته زارها بوده و آتش سیگارش بر روی زمین افتاده و به یک باره مراتع آتش گرفته است. این عمدی بودن با عمدی بودنی که غرض ورزی در آن وجود داشته باشد، فرق می‌کند. تا به امروز در پایتخت ۵۰ الی ۶۰ نفر را در راستای آتش سوزی‌های اخیر دستگیر کرده‌ایم اما هیچکدام از آنها به قصد تخریب و یا اقدام علیه امنیت کشور و یا اهداف خرابکارانه دیگر مرتکب این عمل نشده‌اند.»