ترامپ پیش‌بینی تعداد قربانیان ویروس کرونا را افزایش داد