چهارشنبه , ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » فرهنگ » کتاب «لیبرال دموکراسی آمریکا؛ ازهژمونی گرایی تا افول» منتشر شد!

کتاب «لیبرال دموکراسی آمریکا؛ ازهژمونی گرایی تا افول» منتشر شد!

کتاب «لیبرال دموکراسی آمریکا؛ ازهژمونی گرایی تا افول» منتشر شد

کتاب «لیبرال دموکراسی آمریکا؛ ازهژمونی گرایی تا افول» به نویسندگی رضا عابدی گناباد دانش آموخته دکترای سیاست گذاری فرهنگی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «لیبرال دموکراسی آمریکا؛ ازهژمونی گرایی تا افول» به نویسندگی رضا عابدی گناباد دانش آموخته دکترای سیاست گذاری فرهنگی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منتشر شد.

آمریکا، لیبرال دموکراسی و افول سه کلید واژه مهم و مرتبط در این پژوهش هستند.

لیبرال دموکراسی به عنوان مبنای فکری و پایه اساسی تمدن غرب، تاکنون مورد توجه بسیاری از صاحب نظران دانشگاهی، تحلیل گران و پژوهش گران قرار گرفته است.

آمریکا به عنوان الگوی موفق لیبرال دموکراسی هم مورد ستایش قرار گرفته است و هم به علت آن چه که درسراشیبی افول و ناکارآمدی خوانده شده است مورد نقد قرار گرفته است.

این پژوهش با رویکردی نقادانه به بررسی سیاست‌ها، تصمیم گیری ها و درواقع عملکرد برآمده از منطق لیبرال دموکراسی در قالب هژمونیسم و سلطه گری آمریکا می‌پردازد.

کد خبر