دوشنبه , ۲۸ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » فرق و ادیان » بیرون ریختن حقدوحسد مراکز ضدامنیتی ادیان و فرق برعلیه فعالیتهای توحیدی دکترمصطفی آزمایش!

بیرون ریختن حقدوحسد مراکز ضدامنیتی ادیان و فرق برعلیه فعالیتهای توحیدی دکترمصطفی آزمایش!

فرقه نیوز (رسانه ضدامنیتی سپاه پاسداران به مدیریت آخوندی موسوم به مرتضی امین نیا): وقتی مدعی صوفیگری به تبلیغ یوگا و چاکرا می پردازد!!!

این در حالی است که اساسا وجود چاکراهها در انسان و بسیاری از آموزه های یوگا اساسا غیر قابل اثبات بوده و ارتباط دادن آنها به مفاهیم اسلامی عملی نابخرادانه است.

به گزارش فرقه نیوز:مصطفی آزمایش از جمله شخصیت های ضد نظامی است که نشان داده علی رغم برگزاری جلسات تفسیری و… ؛ اما اطلاعات دینی صحیح و کاملی ندارد. (اشاره خبیثانه نسبت به تفسیرآیه های شریفه قرآن درمورد حقوق زن و نفی حجاب اجباری آقای دکترمصطفی آزمایش است، که خشم مرتجعان را برانگیخته است!!)
وی در جدیدترین ویدئوهایی که ضبط می کند  به تبلیغ یوگا و راههای باز کردن چاکراهها در بدن انسان می پردازد.این در حالی است که اساسا وجود چاکراهها در انسان و بسیاری از آموزه های یوگا اساسا غیر قابل اثبات بوده و ارتباط دادن آنها به مفاهیم اسلامی عملی نابخرادانه است.