نوروزی‌های امسال تلویزیون؛ ‘کامیون’ کم‌فروغ و ‘دوپینگ’ ‘پایتخت’ پرماجرا

برخی از اینکه در یکی از قسمتها “نقی معمولی” و همسرش هما روی تختخواب دونفره نشسته بودند و حرف می‌زدند شکایت داشتند و آن را قبح‌شکنی یا نشانه انحطاط در صداوسیما خواندند.(وبرخی/ شررکنور تبریزی/ از این منتقدان انتقاد میکردند و میگفتند: “کافور به وفور بخور برادر”!- شبتاب نیوز)