دوشنبه , ۲۸ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » از چند ساعت تا چند روز؛ مطالعه جدید در مورد ماندگاری کرونا روی سطوح مختلف!ویروس یادشده تا سه ساعت در هوا فعال باقی می‌ماند.

از چند ساعت تا چند روز؛ مطالعه جدید در مورد ماندگاری کرونا روی سطوح مختلف!ویروس یادشده تا سه ساعت در هوا فعال باقی می‌ماند.

نتایج یک بررسی جدید در مورد میزان ماندگاری ویروس کرونا بر روی سطوح مختلف که در نشریه پزشکی نیوانگلند منتشر شده نشان می‌دهد این ویروس روی سطوح مختلف از چند ساعت تا چند روز فعال می‌ماند.

مطالعه جدید در مورد ماندگاری کرونا روی سطوح مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، بررسی یادشده حاکی است ویروس کرونا از چند ساعت تا چند روز بر روی سطوح مختلف سالم و فعال باقی می‌ماند و حتی می‌تواند تا چند ساعت در هوا معلق باقی مانده و در صورت ورود به دستگاه تنفسی دیگر افراد آنها را آلوده کند.

پژوهش یادشده در مورد چرخه عمر این ویروس اطلاعات ارزشمندی را در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد ولی بدان معنا نیست که ویروس یادشده بتواند توانایی خود را برای ایجاد عفونت به یک میزان و بدون افت بر روی سطوح مختلف حفظ کند یا به سادگی از طریق هوا منتقل شود.

معلق مانده در هوا تا ۳ ساعت

در این تحقیق که با همکاری محققان آمریکایی مختلف انجام شده، برای بررسی میزان ثبات و ماندگاری ویروس کرونا از دستگاهی به منظور شبیه سازی سرفه انسان‌ها و انتقال ذرات ویروس حامل کرونا به هوا استفاده شده است. بررسی مذکور ثابت کرد که ویروس یادشده تا سه ساعت در هوا فعال باقی می‌ماند.

۴ ساعت روی مس، ۲۴ ساعت روی مقوا، ۳ روز روی پلاستیک

از سوی دیگر ویروس کرونا تا چهار ساعت بر روی مس، تا ۲۴ ساعت بر روی مقوا، حداکثر دو تا سه روز بر روی پلاستیک و سطوح استیل فعال باقی می‌ماند.

البته باید توجه داشت که هنوز به طور دقیق مشخص نیست ویروس فعال باقی مانده بر روی سطوح گوناگون یا در هوا تا چه حد توان تخریبی خود را حفظ می‌کند ولی باید جانب احتیاط را در این زمینه رعایت کرد و وسایل مختلف را قبل از استفاده شستشو کرد یا برای مدت دو تا سه روز در محلی نگهداری کرد تا هرگونه آلودگی ویروسی آن از بین برود.

از جمله عواملی که می‌توانند عمر ویروس کرونا را بر روی سطوح مختلف و در هوا کوتاه‌تر کنند، میزان نور و میزان گرما هستند.

افزایش گرما و تشدید نور تابیده شده می‌توانند به نابودی ویروس مذکور کمک کنند. همچنین افراد برای آلوده شدن به این ویروس باید در معرض حجم زیاد و قابل توجهی از آن قرار بگیرند.