پنجشنبه , ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » ضدعفونی کردن فرودگاه شهید بهشتی اصفهان !

ضدعفونی کردن فرودگاه شهید بهشتی اصفهان !

به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا کار ضدعفونی و گندزدایی ترمینال های پروازی ،تجهیزات فرودگاهی ،هواپیما ها و غربالگری حرارتی مسافرین قبل و بعدازهر پرواز در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان انجام میشود