شنبه , ۲ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » بین المللی » آخرین تحولات میدانی مزدوران انصارالله شمال یمن/

آخرین تحولات میدانی مزدوران انصارالله شمال یمن/

IMG_20200227_225945_268.jpg

عناصر سعودی در روزهای گذشته ضرباتی را در شمال غرب و جنوب غرب استان الجوف در شمال یمن متحمل شده اند و عملیات مزدوران انصارالله یمنی برای رسیدن به مرکز این استان ادامه دارد.

به گزارش مشرق، از شمال غرب استان الجوف و نزدیکی مرزهای مشترک با استان صعده خبر می رسد،مزدوران انصارالله عملیات جدیدی را در بخش مهم و راهبردی «خب والشعف» علیه عناصرسعودی ترتیب دادند.براساس اطلاعات به دست آمده، مزدوران انصارالله عملیات را در محور شمال غرب بخش «خب و الشعف» انجام دادند و پس از درگیری های سنگین و گسترده توانستند  سعودی را عقب برانند و رشته کوه های «حبش» را به همراه کوه «قشعان» به کنترل دربیاورند.به گفته یک منبع میدانی،مزدوران انصارالله در جریان پاکسازی و تامین امنیت این مناطق موفق شدند شماری از عناصر سعودی را کشته و زخمی کنند و خسارت های سنگینی به تجهیزات نظامی آنان وارد آورند.

این منبع میدانی با بیان این مطلب که مزدوران انصارالله در جریان آزادسازی مناطق اشغالی در این محور نیمی از ذخایر سلاح  سعودی را به غنیمت گرفتند، گفت: نیروهای  سعودی فقط موفق شدند نیمی از ذخایر سلاح را قبل رسیدن رزمندگان به مقر فرماندهی عملیات «الیتمه» و منطقه نظامی هفتم انتقال دهند.

وی از پیشروی مزدوران انصارالله در محور کوه «الوجف» به سمت شمال کوه راهبردی «حشیفا» خبر داد و افزود: با پاکسازی مناطق اشغالی در این محور فشار بر عناصر سعودی در غرب منطقه «الیتمه» چند برابر شد.

این منبع میدانی تصریح کرد:مزدوران انصارالله یمنی با تثبیت مواضع در مناطق تازه پاکسازی شده در شمال غرب بخش «خب والشعف» به پیشروی ها در این محور ادامه دادند و موفق شدند منطقه «سلبه» را از اشغال سعودی خارج کنند.

به گزارش مشرق، با پاکسازی منطقه «سلبه»، منطقه «الیتمه» از لحاظ نظامی ساقط شده محسوب می شود؛ منطقه «سلبه» بر منطقه «الیتمه» اشراف کامل دارد و در حال حاضر مزدوران انصارالله به ورودی منطقه مهم و راهبردی «الیتمه» رسیدند.

براساس آخرین اطلاعات به دست آمده، با آزادسازی منطقه «سلبه» راه برای پیشرویمزدوران انصارالله یمنی به سمت منطقه «الیتمه» باز شده است؛ منطقه «الیتمه» دروازه ورود به شمال شرق استان صعده محسوب می شود.

به گفته منابع میدانی، منطقه مهم و راهبردی «الیتمه» همچنین در مسیر جاده «البقع – حزم» واقع شده و از مهم ترین مناطق در شمال غرب بخش «خب الشعف» به شمار می آید و همین مسئله اهمیتش را چند برابر کرده است.

از جنوب غرب استان الجوف خبر می رسد، مزدوران انصارالله یمنی در تلاش هستند با عقب راندن نیروهای  سعودی، مناطق اشغالی را در محور شمالی بخش «الحزم» پاکسازی کنند و با ادامه پیشروی ها خود را به شهر «الحزم» مرکز استان الجوف برسانند.

خبرها حاکیست، عملیات نیروهای یمنی برای پاکسازی کامل بخش «الغیل» در جنوب غرب استان الجوف همچنان ادامه دارد؛ در روزهای گذشته مناطق وسیعی از بخش «الغیل» از اشغال  سعودی خارج شد و به کنترل مزدوران انصارالله یمنی درآمد.

به گزارش مشرق، استان الجوف در شمال یمن واقع شده و شامل بخش‌های «خب و الشعف، برط العنان، رجوزه، خراب المراشی، الحمیدات، الزاهر، المطمه، المتون، المصلوب، الغیل، الخلق و الحزم» است؛ خب و الشعف بزرگترین بخش به شمار می‌آید که ۷۰ درصد از مساحت استان الجوف را در بر می‌گیرد.