سه شنبه , ۱ تیر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سایتهای وابسته به نهادهای امنیتی مثل مشرق نیوز و فارس نیوز برای ماموران کاشته شده خود در کشورهای اروپایی بازارگرمی میکنند!

سایتهای وابسته به نهادهای امنیتی مثل مشرق نیوز و فارس نیوز برای ماموران کاشته شده خود در کشورهای اروپایی بازارگرمی میکنند!

سایت امنیتی مشرق نیوز دست به تبلیغ برای یکی از کارمندان خارج کشوری خود زد که با نام مستعار”امیددانا” در سوئد شلوغبازی راه میندازد!

چرا پست های فارسی BBC در اینستاگرام بیشتر است؟

به گزارش مشرق، “امید دانا” فعال اپوزیسیون در صفحه شخصی خود در توییتر درباره بخشهای مختلف بی بی سی نوشت: