علی لاریجانی؛ شاگرد احمد فردید چگونه همکار سعید امامی شد؟