دوشنبه , ۴ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » فرق و ادیان » خشم و کین سایتهای ضدامنیتی نظام ملاها برعلیه بزرگداشت روز جهانی درویش درسوم اسفندماه هرسال!

خشم و کین سایتهای ضدامنیتی نظام ملاها برعلیه بزرگداشت روز جهانی درویش درسوم اسفندماه هرسال!

سایت ورشکسته ای که بیت المال را خرج یاوه گویی برعلیه درویشی میکند به نام تحلیلگر فرق و ادیان در پست جدید خود حقد و خشم سرکردگان دستگاه های امنیتی در سیستم اطلاعاتی نظام ملاها را برعلیه دراویش بردایره ریخت و در مقاله ای که در سطور زیر انعکاس یافته مطالب قابل تاملی طرح کرد:

روزی به نام “درویش”؟!
رونمایی از “رستاخیز دراویش” در سالگرد فاجعه گلستان هفتم اسفندماه ۹۶

✍️دومین سالگرد فاجعه تاسفبار “گلستان هفتم” در پاسداران تهران, در حالی رقم می خورد که قطب سالخورده فرقه گنابادی, “نورعلی تابنده”پس از مدت ها دستو پنجه زدن با بیماری و عوارض ناشی از کهولت سن, سرانجام در دی ماه گذشته, با زندگی خداحافظی کرد و خرقه قطبیت _با حرف و حدیث بسیار_ به یکی از ماذونین (علیرضا جذبی) رسید.
🔹اکنون با اغاز اسفندماه, رسانه های منتسب به طیف افراطی فرقه, ضمن ارایه تحلیل های جهت دار از واقعه گلستان هفتم,همچنان بر تلاش های خود برای تبریه عاملان این حادثه تلخ اصرار ورزیده, آن را به روز _ابداعی _ “درویش”(سوم اسفندماه)پیوندمی زنند تا شاید قدری از سنگینی بار این ننگ برای فقرا بکاهند.

👈غافل از آنکه ابعاد این فاجعه, بسیار عمیق تر از آن است که با این دست فرافکنی ها قابل رفع و رجوع باشد. با وجود تلاش بسیار بزرگان فرقه برای در پیش گرفتن سیاست مدارا و همراهی قاطبه دراویش با این امر, تحرکات و تبلیغات رسانه ای افراطیون در این راستا_همچون هم زدن گندابه_ باعث می شود تجربه تلخ این واقعه, کام دراویش را همچنان تلخ نگاه دارد.

🔹عناد با نظام و حاکمیت در تحرکات اعتراضی آبان ماه ۹۸, فرافکنی علیه انتخابات دوم اسفند ماه و همراهی با جریان های معاند داخلی و خارجی, به عنوان رفتارهای شاخص افراطیون در ایام اخیر, در کنار تحرکات درون فرقه ای همچون بی اعتنایی نسبت به قطب تازه, تلاش برای تقدس قطب متوفی و استفاده ابزاری از مرگ وی, هجمه به برخی چهره های درونی و بزرگان (میانه رو), فضای خاصی بر دراویش گنابادی حاکم کرده که بر تلاش های دوساله فقرا در جهت زدودن ننگ فاجعه گلستان هفتم و کمر راست کردن دوباره, سایه افکنده است.

🔹اکنون در سالروز این فاجعه, تمرکز بر روز خودخوانده درویش و عنوان “رستاخیز دراویش” ، بیش از آنکه چیزی به آبروی دراویش بیفزاید, گرایش های تندروها و آسیب های مادی و معنوی ناشی از آن را در اذهان, تداعی می کند؛ امری که قطعا خواسته قاطبه دراویش نیست.

🔹با این اوصاف, آیا سیاست اخیر افراطیون در بزرگنمایی روز درویش و پیوند آن با فجایع گلستان هفتم, راهگشا و اثرگذار خواهد بود؟

📚بخش تحلیلی روشنگر