چین؛ بزرگ‌ترین تلسکوپ رادیویی دنیا که به دنبال کشف منشا کائنات است

تلسکوپ رادیویی فاست (FAST) به عرض ۵۰۰ متر که به “چشم آسمان چین معروف است، تازه‌ترین ابزاری است که فضانوردان برای کاوش در جهان به منظور کشف اسرار بزرگ کیهانی مورد استفاده قرار داده‌اند. اما در مورد این ابزار قدرتمند که توانی دو برابر نزدیک‌ترین رقیبان خود دارد، چه می‌دانیم؟