سه شنبه , ۵ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » فرق و ادیان » رسانه های دراویش تندرو و تحریک دراویش گنابادی به مخالفت با نظام اسلامی_!!!

رسانه های دراویش تندرو و تحریک دراویش گنابادی به مخالفت با نظام اسلامی_!!!

سعی در ضد نظام خواندن دراویش گنابادی توسط رسانه ای که خود را از دراویش می داند!

دراویش سالهاست در نظام اسلامی ایران آزادانه به فعالیت های خود مشغول بوده و نظام نیز هیچگاه کسی را به خاطر درویش بودن مواخذه نکرده است.
به گزارش فرقه نیوز:
بارها از ماهیت ضد اسلامی و ضد ایرانی رسانه دراویش تندرو سخن به میان آورده ایم و به اثبات آن همت گماشته ایم.
گویا این روزها این رسانه سعی در تحریک سایر دراویش داشته و تمام تلاش خود را برای معرفی دراویش به عنوان گروهی ضد نظام اسلامی به کار بسته است.این مساله در تحلیل هایی که این روزها در این رسانه تندرو از دراویش می شود کاملا مشهود است.
این در حالی است که دراویش سالهاست در نظام اسلامی ایران آزادانه به فعالیت های خود مشغول بوده و نظام نیز هیچگاه کسی را به خاطر درویش بودن مواخذه نکرده است.
به هر حال دراویش می بایست  مواظب این دست از رسانه های فریب کار و دروغگو باشند.

متاسفانه در این رسانه ها سعی می شود تا نظام اسلامی را دشمن دراویش معرفی نموده  و بدین صورت دراویش را به تقابل با نظام اسلامی بکشانند.
بنابراین دراویش به ویژه سران دراویش می بایست از توطئه شوم این شخصیت ها و رسانه های معاند بر حذر باشند.

بنابراین دراویش به ویژه سران دراویش می بایست از توطئه شوم این شخصیت ها و رسانه های معاند بر حذر باشند.

اختصاصی   به گزارش فرقه نیوز:
دراویش گنابادی در طول انقلاب اسلامی همواره آزادانه به مجالس و مراسمات خود پرداخته اند  و در طول این سالها نظام اسلامی تا آنجا که شده  برخوردی انسانی و مناسب  و با احترام با آنان داشته است.اما متاسفانه این روزها برخی از دراویش تندرو و نیز رسانه های وابسته به انان و نیز برخی ها تنها با ادعای درویشی گری سعی دارند تا دراویش را تحریک نموده و آنان را  به مقابله با نظام اسلامی سوق دهند.
دعوت قطب جدید دراویش گنابادی به عدم دخالت در سیاست
ویا آنان بر خلاف پیامبر و اهل بیت علیهم السلام سیاست را با حال و هوای عرفانی خود در تضاد می بینند و سیاست را عامل دوری خود از مقامات عرفانی می دانند.
به گزارش فرقه نیوز:
قبلا بارها و بارها به اعتقاد باطل دراویش گنابادی در عدم دخالت در سیاست اشاره داشتیم.

گویا آنان بر خلاف پیامبر و اهل بیت علیهم السلام سیاست را با حال و هوای عرفانی خود در تضاد می بینند  و سیاست را عامل دوری خود از مقامات عرفانی می دانند.
اینک باید از آنان پرسید شما که خود را پیرو مکتب اهل بیت (علیهم السلام) می‌دانید و ادعای تبعیت ازآن بزرگواران را می‌کنید، چرا دراین امور از ایشان تبعیت نمی‌کنید
در تازه ترین بیانیه قطب تازه دراویش نیز مطرح شده است که درویش با سیاست کاری ندارد!