یکشنبه , ۹ مهر ۱۴۰۲
صفحه اول » بین المللی » واکنش الکساندر دوگین نویسنده روسیه در پی مرگ سلیمانی/

واکنش الکساندر دوگین نویسنده روسیه در پی مرگ سلیمانی/

دوگین

دوگین نوشت: ژنرال سلیمانی مانند قهرمان زندگی کرد، مانند قهرمان جنگید و مانند قهرمان شهید شد. أودر برابر دجال و سرنوشت شوم جنگید. زندگی ای نمونه و الگو، پایانی نمونه و الگو.

به گزارش مشرق، الکساندر دوگین نویسنده و اندیشمند معروف روسیه در پی شهادت سردار دل ها نوشت:

ژنرال سلیمانی مانند قهرمان زندگی کرد، مانند قهرمان جنگید و مانند قهرمان شهید شد. أودر برابر دجال و سرنوشت شوم جنگید. زندگی ای نمونه و الگو، پایانی نمونه و الگو.

این [نوع زندگی و پایان] تعالی نامیده میشود، تعالی گمشده، پایه و أساس زیبایی شناسی.

فقط  درست زندگی کردن مهم نیست بلکه درست مردن نیز مهم است. این هنر واقعی است.

جنگیدن در برابر پلیدی جهانی و مردن مانند یک جنگجو.

این نشانی ایرانی است، پسران نور در برابر پسران تاریکی میجنگند.

پیروز شدن تنها مهم نیست بلکه نبرد و جنگیدن در طرف حق مهم است. به چنین کسی جلال و افتخار حقیقی تعلق میگرد، نور لطیف جلال سلطنتی.

هیچ گونه افسوس و اندوهی نیست، الگوی ایده ال، بهترین  چیزی که میتواند برای یک  انسان اتفاق بیفتد، مردن با اسلحه ای در دستان، انجام کلی شاهکار، از بین بردن عروسک های خیمه شب بازی یعنی داعش، نجات دوستان(سوریه کبیر) و ضربه زدن به دشمنان است.

مهم ترین چیز در آینده ای نزدیک اتفاق خواهد افتاد البته نه در لیبی بلکه در عراق.

اینجاست که مقاومت جدیدی از روح ژنرال سلیمانی متولد میشود.

***متن روسی

Генерал Сулеймани жил как герой, бился как герой и погиб как герой. И воевал он против Дадджала и рока. Образцовая жизнь, образцовый конец. Это называется sublime, утраченное “возвышенное”, основа эстетики. Важно не просто прожить правильно, но правильно умереть. Это настоящее искусство. Сражаться против глобальной мрази и погибнуть как воин. Это и есть Иранский Логос — Сыны Света бьются против Сынов Тьмы. Важно не просто победить, важно сражаться на правильной стороне. Вот кому принадлежит настоящая слава — тонкий свет Хварено. Никакой жалости, никакой скорби — идеальный пример, лучшее, что может произойти с человеком — погибнуть с оружием в руках, совершив множество подвигов, разрушив саудовских марионеток ИГИЛа, спасая друзей (Великую Сирию) и поражая врагов. Самое важное в ближайшее время будет происходит не в Ливии, но в Ираке. Отныне это земля, в первую очередь подлежащая освобождению. Вот где родится новое Сопротивление. Из духа генерала Сулеймани.