تشییع قاسم سلیمانی در کرمان؛ ۴۰ نفر زیر دست و پا کشته شدند