در این راستا، ائتلاف «البناء» (سازندگی) به رهبری هادی العامری و نوری مالکی، برهام صالح رئیس‌جمهوری عراق را به نقض قانون اساسی و در پیش گرفتن سیاست وقت‌کشی متهم کرده، از مجلس خواست تا او را برکنار کند.