دوشنبه , ۲۵ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بنا به ادعای سایتهای حکومتی از لحظاتی پیش اینترنت همراه در استان تهران و هشت استان دیگر کشور وصل شد ؟!

بنا به ادعای سایتهای حکومتی از لحظاتی پیش اینترنت همراه در استان تهران و هشت استان دیگر کشور وصل شد ؟!

اینترنت اپراتورهای تلفن همراه استان تهران و هشت استان دیگر، لحظاتی قبل وصل شد؟!