سه شنبه , ۲۹ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اخبار در تصویر » راه انداختن راه پیمایی حمایت از اقتدار و امنیت در زاهدان با مشارکت زورکی دویست- سیصد گدا گشنه بسیجی و آخوند مفتخور!

راه انداختن راه پیمایی حمایت از اقتدار و امنیت در زاهدان با مشارکت زورکی دویست- سیصد گدا گشنه بسیجی و آخوند مفتخور!

راهپیمایی “خودجوش”(؟!!) مردمی برای حمایت از امنیت و اقتدار کشور در زاهدان برگزار شد.

۰۱ آذر ۱۳۹۸ –  22 November 2019