چهارشنبه , ۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » سیاسی » ابراز نگرانی دولت آلمان از نقض برجام توسط رژیم ایران

ابراز نگرانی دولت آلمان از نقض برجام توسط رژیم ایران

نماینده آلمان در جلسه کمیته اول مجمع عمومی ملل ‌متحد به رژیم ایران هشدار داد به نقض برجام و نقض قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت ادامه ندهد.

سایت سازمان ملل ‌متحد نوشت:‌ آلمان از تصمیم رژیم ایران برای نقض محورهای اساسی توافق اتمی عمیقاً نگران است. ما مصرانه از رژیم ایران می‌خواهیم که این تصمیم را به‌حالت اول برگرداند و از هر گونه گام بیشتری که در تناقض با تعهدات برجامی‌اش باشد، اجتناب کند. ما از رژیم ایران می‌خواهیم که بدون فوت وقت پایبندی کامل خود را به این توافق نشان دهد.

رژیم ایران باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با همه موضوعات مربوطه همکاری کامل بکند از جمله موارد مربوط به موافقتنامه پادمانی جامع و پروتکل الحاقی. آلمان بر فراخوان خود به رژیم ایران برای خودداری از فعالیت‌های موشک بالستیک تأکید می‌کند شامل آزمایشها و پرتاب موشکهای بالستیک که در مغایرت با پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت ملل ‌متحد باشد. مضافا بر این ما از رژیم ایران مصرانه می‌خواهیم که به انتقال موشک و فنآوری موشکی به عوامل دولتی و غیردولتی در کشورهای منطقه پایان دهد. چرا که این اقدامات نقض قطعنامه‌های ذیربط شورای امنیت ملل ‌متحد است.