پنجشنبه , ۱ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » چنگ و دندان احدیان – از مدیران وزارت اطلاعات- و عبدالله گنجی – از صاحبمنصبان اطلاعات سپاه پاسداران بر سر حسن عباسی!

چنگ و دندان احدیان – از مدیران وزارت اطلاعات- و عبدالله گنجی – از صاحبمنصبان اطلاعات سپاه پاسداران بر سر حسن عباسی!

عبدالله گنجی مدیرمسئول سایت جوان از زندانی بودن حسن عباسی توئیت میزند و احدیان از مدیران وزارت اطلاعات به او پاسخ میدهد!