دوشنبه , ۵ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » “روزنامه وطن” مدعی شد که ادامه انتشارش به دلیل «مشکلات مالی» از روز شنبه، ۱۲ مرداد، متوقف خواهد شد!

“روزنامه وطن” مدعی شد که ادامه انتشارش به دلیل «مشکلات مالی» از روز شنبه، ۱۲ مرداد، متوقف خواهد شد!

روزنامه دروغپراکن موسوم به “وطن امروز”!! از فردا منتشر نمی‌شود؟!

انتشار روزنامه”وطن امروز ” به بهانه گرفتاری های ناشی از  «مشکلات مالی» از روز شنبه، ۱۲ مرداد، متوقف خواهد شد. اولین شماره‌ روزنامه‌ وطن‌ امروز با مدیر مسئولی مهرداد بذرپاش روز ۱۳ آبان ۸۷ منتشر شده بود، اما حالا به نظر میرسد مواجب بگیرانش را مرحص کرده اند!!

اعضای تحریریه روزنامه وطن امروز پس از اعلام تعطیلی آن
اعضای تحریریه روزنامه وطن امروز پس از اعلام تعطیلی آن