بی بی سی/جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا قرار است در بروکسل با وزیران خارجه فرانسه و آلمان که امضا کنندگان اروپایی برجام هستند، دیدار کند