پنجشنبه , ۱ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » بین المللی » ابراز ناخرسندی از فعالیتهای بین المللی اپوزیسیون ایران به سبک آخوندی!!

ابراز ناخرسندی از فعالیتهای بین المللی اپوزیسیون ایران به سبک آخوندی!!

مزدورهای صادراتی رژیم تروریست بنیانِ ملایی به اپوزیسیون برچسب  “تروریست” میزند و مدعی میشود “تروریست‌های منافق در سالن اجتماعات وزارت خارجه آمریکا”!!!