شنبه , ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
صفحه اول » اخبار در تصویر » صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۱۷ تیر

صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۱۷ تیر

#پشیمانیم روحانی؛ آغاز آهسته گام دوم؛ آبنبات فروش؛ ضرب ۶۰ دوم؛ پرستاران زیر تیغ پزشکان؛ دوگانه تعلیق و دیپلماسی؛ فقر نقدینگی در بنگاه‌ها و ایستگاه آخر نقدینگی ۹۷، تیتر یک روزنامه‌های صبح امروز است.