پنجشنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » بین المللی » اظهارات خاویرسولانا در سالهای آغاز دیالوگ بر سر اتمی!

اظهارات خاویرسولانا در سالهای آغاز دیالوگ بر سر اتمی!

 

محمد ایمانی ، کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود روایتی از خاویر سولانا را به رشته تحریر در آورده است.خاویر سولانا، استراتژیست ترین رئیس امنیت و سیاست خارجی یی بود که اتحادیه اروپا در دو دهه اخیر به خود دیده است. او آغازگر بخشی از مذاکرات هسته ای با ایران بود.

سولانا خرداد 1385 در اجتماع صاحبان شرکت های اسپانیایی ،  گفت:
ایران که کشوری عرب نیست ، برای نخستین بار در تاریخ ، رهبری منطقه خاورمیانه را بدست گرفته است .به همین دلیل ، تنش بر سر برنامه غنی سازی اورانیوم در ایران نه با بمباران بلکه با عقل و گفت و گو حل می شود.ایران اولین قدرت منطقه خاورمیانه است و در جریان بازی قدرت، آنقدر برگ برنده در دست دارد که به یک قدرت درجه اول در جهان تبدیل شود.ایران اکنون برگ های برنده ای مانند برگ هسته ای، برگ عراق و برگ افغانستان را در دست دارد. باید بطور جدی به توسعه صلح آمیز انرژی هسته ای در جهان اندیشید زیرا بستن باب انرژی هسته ای یک گزینه خردمندانه نیست .در آینده باید با جنبش های تندرو همانند آنچه اکنون با حماس در فلسطین داریم، همزیستی داشته باشیم.باید از فراخوان برخورد تمدن ها پرهیز کرد و این اندیشه را باید با میلیون ها مسلمانی که در اتحادیه اروپا زندگی می کنند، شروع کنیم.در صورتی که اتحادیه اروپا گفت وگو و همزیستی با مسلمانان را از خانه خویش آغاز نکند، با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهد شد”.