پنجشنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » بین المللی » قضیه فضاحت حجاب اجباری به جایی رسیده که سفیر بلژیک در ایران هم پایش به ماجرا کشیده شده است!

قضیه فضاحت حجاب اجباری به جایی رسیده که سفیر بلژیک در ایران هم پایش به ماجرا کشیده شده است!

حالا امنیتی ها و بسیجیها پادرمیانی سفیر بلژیک را با اسم “پروژه نفوذ” طرح میکنند تا زیرآبش را بزنند!