شاید بتوان نتیجه گرفت که آیت‌الله خامنه‌ای، سپاه و زیرمجموعه های آن را، در آستانه انجام ماموریتی مهم، در آینده نه چندان دور می‌داند.