دوشنبه , ۲۹ مهر ۱۳۹۸
صفحه اول » اخبار در تصویر » صفحه نخست روزنامه‌های چهارشنبه ۱۲ تیر!

صفحه نخست روزنامه‌های چهارشنبه ۱۲ تیر!

اجاره نشین‌ها بر لب بام؛ فساد فامیلی؛ اینستکس مولود معلول برجام؛ دیه زن و مرد برابر شد؛ من متهم اشتباهی‌ام؛ دولت، روی طناب باریک ملت و کاسبان دلار، تیتر یک روزنامه‌های صبح امروز است.