دوشنبه , ۵ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » فرهنگ » دریاچه ارومیه/

دریاچه ارومیه/

دریاچه ارومیه درشمال غرب ایران قرار داردکه طبق تقسیمات کشوری ایران،میان ۲استان آذربایجان غربی واستان آذربایجان شرقی قرارگرفته است.مساحت این دریاچه درسال ۱۳۷۷ درحدود ۶هزارکیلومترمربع بودکه درردیف بیست و پنجمین دریاچه بزرگ دنیااز نظر مساحت قرار داشت.این دریاچه بزرگترین دریاچه آب شوردرخاورمیانه وششمین دریاچه بزرگ آب شوردنیا است.در پی بارش های اخیر و جاری شدن سیلاب،مساحت دریاچه ارومیه در هفته نخست فروردین سال ۹۸ نسبت به زمان مشابه درسال گذشته،۴۰درصدافزایش یافته است.