BBC News فارسی- ایر فورس وان، هواپیمای ویژه رئیس جمهور آمریکا در فرودگاه استنستد در شمال لندن به زمین نشست!