پنجشنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » بین المللی » مقابله با حزب الله با توسل به اجنه!

مقابله با حزب الله با توسل به اجنه!

روزنامه تایمز آف اسرائیل نوشت افسران ارتش از توانایی شگفت انگیز یک خاخام که بدون هیچ وسیله‌ای و بدون استفاده از گزارشهای اطلاعاتی تونل‌ها ی مخفی حزب الله را پیدا می‌کند شگفتزده شدند.

کانال تلگرامی لبنان‌ایران درباره متوسل شدن ارتش اسرائیل  به اجنه نوشت:

برخلاف آنچه تصور می‌شد ارتش اسرائیل، نه از تکنولوژی، بلکه از جادو جنبل و جن گیری برای یافتن تونل‌های حزب الله و  فلسطین استفاده کرده است. به گزارش دیلی تلگراف ارتش اسرائیل از یک خاخام برای یافتن تونل‌های حزب الله استفاده کرده است. روزنامه تایمز آف اسرائیل نوشت افسران ارتش از توانایی این خاخام که بدون هیچ وسیله‌ای و بدون استفاده از گزارشهای اطلاعاتی تونل‌ها را پیدا می‌کرد شگفتزده شدند. خاخام یهودا قبلاً هم با ارتش و پلیس همکاری داشته اما پس از ۲۰۱۶ یک فرمانده ارتش به کارگیری وی را قبول نکرده بود. این کار باعث اعتراض متدینین یهودی شد. هرچند ارتش در مدت اخیر ده‌ها تونل را کشف کرده اما بشدت از اقرار به رابطه کشف تونل و یهودا  طفره می‌رود.

اسرائیلیها بشدت روی متافیزیک و ماورا الطبیعه کار می‌کنند. به گفته یکی از عناصر حزب الله که اسیر آنها شده بود و به خاطر آموزش‌های قبلی، از تمام مراحل بازجویی و دستگاه دروغ سنج موفق بیرون آمد، وقتی نوبت به بخش جن رسید، با استفاده از اجنه فشار زیادی به وی آوردند.