معمای کتیبه مرموز در فرانسه، حل نشده باقی ماند!

در این سنگ‌نوشته نقش یک کشتی سکان‌دار بادبانی و قلب مقدس که روی صلیبی قرار گرفته، حک شده هم‌چنین دو تاریخ مشخص است، ۱۷۸۶ و ۱۷۸۷ که نشان می‌دهد این کتیبه باید متعلق به چند سال پیش از انقلاب کبیر فرانسه باشد.