عبدالرضا داوری، از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، صحبت‌هایی را از قول رضا گلپور، زندانی امنیتی منتشر کرده که در آنها آقای گلپور می‌گوید که یک ماه پیش از آن که سازمان اطلاعات سپاه او را بازداشت کند، درباره فساد مالی در گروه اقتصادی یاس به محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، گزارش داده بود.

رضا گلپور، زندانی امنیتی، از فساد و سپاه چه می‌گوید؟