آقای پومپئو در مصاحبه روز یکشنبه گفت: “بدون کمک کوبایی ها، امکان نداشت او هنوز در قدرت باشد. آنها در کانون این ماجرا هستند” و اشاره کرد که محافظت از مادورو به عهده نیروهای امنیتی کوباست  پومپئو خواستار خروج روسیه، کوبا و ایران از ونزوئلا شد