دوشنبه , ۷ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » فرق و ادیان » در اهواز و درپی فروکش کردن نسبی سیلاب، مراسم عمامه آخوندک ها به راه افتاد!

در اهواز و درپی فروکش کردن نسبی سیلاب، مراسم عمامه آخوندک ها به راه افتاد!